Районні, міжрайонні, міські та об’єднані райміські організації ТСО України в області

Районні, міжрайонні, міські, об’єднані райміські організації:

Загальні збори скликаються не рідше одного разу на чотири роки. Рішення про їх скликання, норми представництва і порядок обрання делегатів приймаються відповідними Правліннями.

Загальні збори районних, міських та обласної організацій ТСО України:

Правління районної, міської, обласної організації є керівними органами в період між Загальними зборами. Засідання Правління відбуваються за необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Для вирішення питань статутної діяльності, керівництва структурними підрозділами, контролю і перевірки виконання прийнятих рішень Правління обирають Ради Правління в складі голови організації ТСО України, його заступників і членів Ради Правління. Рада Правління скликається за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

Кількісний склад Ради Правління визначається Правлінням організації.

До складу Кіровоградської обласної організації ТСО України входять:
міські організації ТСО України:
об’єднана райміська організація ТСО України:
районні організації ТСО України: