Загальні збори ОО ТСО України

Загальні збори ОО ТСО України

Загальні збори Кіровоградської ОО ТСО України скликаються Правлінням Кіровоградської ОО ТСО України не рідше одного разу на чотири роки. Учасники (делегати) Загальних зборів Кіровоградської ОО ТСО України обираються на Загальних зборах підпорядкованих їй районних, міжрайонних, міських та об’єднаних райміських організацій Товариства, АСК ТСО України м. Кіровограда та Кіровоградського міського спортивного клубу Товариства сприяння обороні України.

Загальні збори ОО ТСО України: